[Hem]
[Styrelse]
[Möten]
[Exkursioner]
[Acta]
[Studies]
[Stipendier]

SVENSKA VÄXTGEOGRAFISKA SÄLLSKAPET

Styrelse

Ordförande
Ingvar Backéus, Avdelningen för växtekologi och evolution, EBC, Norbyvägen 18 D, 752 36 Uppsala. E-post: ingvar.backeus@gmail.com

Vice ordförande
Eva Willén, Institutionen för vatten och miljö, SLU. E-post: eva.willen@slu.se

Sekreterare
Linus Söderquist, Avdelningen för växtekologi och evolution, EBC, Norbyvägen 18 D, 752 36 Uppsala. E-post: linus.soderquist@ebc.uu.se

Skattmästare
Hampus Petrén, Avdelningen för växtekologi och evolution, EBC, Norbyvägen 18 D, 752 36 Uppsala. E-post: hampus.petren@ebc.uu.se

Klubbmästare
Laura Parducci, Avdelningen för växtekologi och evolution, EBC, Norbyvägen 18 D, 752 36 Uppsala. E-post: laura.parducci@ebc.uu.se

Vetenskaplig redaktör
Magne Friberg, Biologiska institutionen, Ekologihuset, Sölvegatan 37, 223 62 Lund. E-post: magne.friberg@biol.lu.se

Övriga ledamöter
Lars Ericson, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, Umeå universitet, 901 87 Umeå. E-post: lars.ericson@umu.se

Mikael Lönn, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik, Södertörns högskola. E-post: mikael.lonn@sh.se

Francesco Spada, Avdelningen för växtekologi och evolution, EBC, Norbyvägen 18 D, 752 36 Uppsala. E-post: francesco.spada@ebc.uu.se

© 2006 Copyright Svenska Växtgeografiska Sällskapet