[Hem]
[Styrelse]
[Möten]
[Exkursioner]
[Acta]
[Studies]
[Stipendier]

SVENSKA VÄXTGEOGRAFISKA SÄLLSKAPET

STUDIES IN PLANT ECOLOGY

Serien utkom första gången 1972 och har sedan dess sedan publicerats i 20 volymer fram till 1998. Pris: 75 kr + porto. För mer information kontakta den vetenskapliga redaktören Bengt Carlsson.

Utgivna volymer (kan beställas via Skattmästaren)

1. S. Bråkenhielm & T. Ingelög. 1972. Vegetationen i Kungshamn-Morga naturreservat med förslag till skötselplan. (Summ.: Vegetation and proposed management in the Kungshamn-Morga Nature Reserve south of Uppsala.) ISBN 91-7210-801-0.

2. T. Ingelög & M. Risling. 1973. Kronparken vid Uppsala, historik och beståndsanalys av en 300-årig tallskog. (Summ.: Kronparken, history and analysis of a 300-year old pinewood near Uppsala, Sweden.) ISBN 91-7210-802-9.

3. H. Sjörs et al. 1973. Skyddsvärda myrar i Kopparbergs län. [Summ.: Mires considered for protection in Kopparberg County (Prov. Dalarna, central Sweden.)] ISBN 91-7210-803-7.

4. L. Karlsson. 1973. Autecology of cliff and scree plants in Sarek National Park, northern Sweden 1973. ISBN 91-7210-804-5.

5. B. Klasvik. 1974. Computerized analysis of stream algae. ISBN 91-7210-805-3.

6. Y. Dahlström-Ekbohm. 1975. Svensk miljövårds- och omgivningshygienlitteratur 1952-1972. Bibliografi och analys. ISBN 91-7210-806-1.

7. L. Rodenborg. 1976. Bodennutzung, Pflanzenwelt und ihre Veränderungen in einem alten Weidegebiet auf Mittel-Öland, Schweden. ISBN 91-7210-807-X.

8. H. Sjörs & Ch. Nilsson. 1976. Vattenutbyggnadens effekter på levande natur. En faktaredovisning övervägande från Umeälven. (Summ.: Bioeffects of hydroelectric development. A case study based mainly on observations along the Ume River, northern Sweden.) ISBN 91-7210-808-8.

9. J. Lundqvist & G. Wistrand. 1976. Strandflora inom övre och mellersta Skellefteälvens vattensystem. Med en sammanfattning beträffande botaniska skyddsvärden. (Summ.: Riverside vascular flora in the upper and middle catchment area of the River Skellefteälven, northern Sweden.) ISBN 91-7210-809-6.

10. A. Müller-Haeckel. 1976. Migrationsperiodik einzelliger Algen in Fliessgewässern. ISBN 91-7210-810-X.

11. Å. Sjödin. 1980. Index to distribution maps of bryophytes 1887-1975. I. Musci. (hard-bound). ISBN 91-7210-811-8.

12. Å. Sjödin. 1980. Index to distribution maps of bryophytes 1887-1975. II. Hepaticae. (hard-bound). ISBN 91-7210-812-6.

13. O. Eriksson, T. Palo & L. Söderström. 1981. Renbetning vintertid. Undersökningar rörande svensk tamrens näringsekologi under snöperioden. ISBN 91-7210-813-4.

14. G. Wistrand. 1981. Bidrag till Pite lappmarks växtgeografi. ISBN 91-7210-814-2.

15. T. Karlsson. 1982. Euphrasia rostkoviana i Sverige. (English summ.). ISBN 91-7210-815-0.

16. Theory and models in vegetation science: Abstracts. R. Leemans, I.C. Prentice & E. van der Maarel (eds.) 1985. ISBN 91-7210-816-9.

17. I. Backéus. 1988. Mires in the Thaba-Putsoa Range of the Maloti, Lesotho. ISBN 91-7210-817-7.

18. Forests of the world - diversity and dynamics (Abstracts) E. Sjögren (ed.) 1989. ISBN 91-7210-818-5.

19. E. Sjögren. 1994. Changes in the epilithic and epiphytic moss cover in two deciduous forest areas on the island of Öland (Sweden). - A comparison between 1958-1962 and 1988-1990. ISBN 91-7210-819-3.

20. Vegetation science in retrospect and perspective (Abstracts) 1998. E. Sjögren, E. van der Maarel & G. Pokarzhevskaya (eds.) ISBN 91-7210-820-7.

© 2006 Copyright Svenska Växtgeografiska Sällskapet