[Hem]
[Styrelse]
[Möten]
[Exkursioner]
[Acta]
[Studies]
[Stipendier]

SVENSKA VÄXTGEOGRAFISKA SÄLLSKAPET

Mötesverksamheten

För att hålla uppe kunskapen och diskutera nya rön inom verksamhetsområdet har sällskapet möten. Ett höstmöte brukar hållas i slutet av november och ett vårmöte i samband med sällskapets årsmöte i mars.

Kommande möte

- - -

Tidigare möten

22 mars, 2018, kl. 18.00. Protokoll årsmöte 2018 (inkl. årsberättelse för 2017). Föredragshållare: Per Milberg, Linköpings universitet. Titel: A century old grassland legacy revealed in clearcuts,

5 oktober, 2017, kl. 18.00. Föredragshållare: Honor Prentice, Lunds universitet. Titel: Genes & species, ecology & adaptation, history & landscape: 33 years of biodiversity research on Öland.

30 mars, 2017, kl. 18.00. Föredragshållare: Sebastian Sundberg, Artdatabanken, SLU. Titel: ArtDatabanken [Swedish Species Information Centre], a national hub for nature conservation and species knowledge.

8 november, 2016, kl. 18.00. Föredragshållare: Inger Alsos Greve, Tromsø universitet, Norge. Titel: Postglacial plant colonization of Northwest Europe.

17 mars, 2016. kl. 18.00. Vid årsmötet diskuterades Sällskapets framtid, särskilt förvaltningen av B. Lundmans fonder.

26 november, 2015, kl. 18.00. Föredragshållare: Anders Granström, SLU, Umeå. Titel: The Västmanland fire 2014. Worst Swedish case in 100+ years, but what are the ecological lessons to be learnt here?

16 april, 2015, kl. 18.30. Föredragshållare: Per Toräng, forskare vid avdelningen för växtekologi och evolution, Uppsala universitet. Titel: Växters anpassningar i alpina miljöer - exempel från den fleråriga örten fjälltrav.

26 november, 2014, kl. 18.30. Föredragshållare: Ingvar Backéus, docent vid avdelningen för växtekologi och evolution, Uppsala universitet. Titel: St. Helena – paradise lost?

12 mars, 2014, kl. 18.30. Föredragshållare: Carl-Adam Hæggström, professor emeritus vid Helsingfors Universitet och tidigare föreståndare för Nåtö biologiska station, Åland. Titel: Löväng och skottskog, exempel på ett hållbart utnyttjande av naturen.

20 november, 2013, kl. 18.30. Föredragshållare: José María Fernández-Palacios, professor i ekologi vid La Laguna-universitetet, Teneriffa. Titel: Island biogeography: from equilibrium to disequilibrium theories.

13 mars, 2013, kl. 18.30. Föredragshållare: Magne Friberg, postdoktor vid Avdelningen för växtekologi och evolution, Uppsala universitet. Titel: Blomdoft i en geografisk mosaik av växt-insektinteraktioner.

29 mars, 2012, kl. 18.30. Föredragshållare: Jon Ågren, professor vid Avdelningen för växtekologi och evolution, Uppsala universitet. Titel: Växters anpassning till den omgivande miljön: ekologiska och genetiska mekanismer.

1 december, 2011, kl. 18.30. Föredragshållare: Jerry Skoglund, SLU. Titel: Tanzanisk vegetation – En exkursion med Svenska Växtgeografiska Sällskapet.

1 december, 2011, kl. 13.00. Föredragshållare: John Bishop, Washington State University, Vancouver, USA. Titel: The role of insect herbivores and nutrient stoichiometry in volcanic primary succession - A paradox of enrichment?

31 mars, 2011, kl. 18.30. Föredragshållare: Laura Parducci,forskarassistent vid Avdelningen för växtekologi och evolution, Uppsala universitet. Titel: Norway spruce migration in Scandinavia.

18 november, 2010, kl. 18.30. Föredragshållare: Sophie Karrenberg, lektor på Avdelningen för växtekologi. Titel: "Habitat adaptation"

24 mars, 2010, kl. 18.30. Föredragshållare: Kjell Bolmgren, samordnare för Svenska fenologinätverket (SWE-NPN). Titel: "I kontakt med ekologins rötter - fenologiska mönster, kraftig dynamik och förhoppningen att göra förutsägelser"

12 november, 2009, kl. 18.30, Föredragshållare: Kristoffer Hylander, forskarassistent vid Botaniska institutionen, Stockholms universitet. Titel: ”Kaffe - en nyckelart för biologisk mångfald i västra Etiopien”

24 mars, 2009, kl. 18.30. Föredragshållare: Urban Emanuelsson, Centrum för biologisk mångfald (CBM). Titel: ”Utmarker i Europa och hur människan påverkat dem under 1000 år"

13 november, 2008, kl. 18.30. Föredragshållare: Per Linder, skoglig doktor och naturvårdsspecialist vid Fastighetsverket, Umeå. Titel: ”Hur sköter staten sina fjällskogar och kungsgårdar?"

13 mars 2008, kl. 18.30. Föredragshållare: Jan Bakker, Groningen, Nederländerna. Titel: "Foraging, breeding and migrating along the East-Atlantic Flyway"

13 december 2007, kl. 18.30. Föredragshållare: Martin Lascoux, avdelningen för evolutionär funktionsgenomik, Uppsala universitet. Titel: "Past demography of forest trees: what can we learn from nuclear DNA sequences that we do not already know?"

15 mars 2007, kl. 18.30. Föredragshållare: Francesco Spada, Växtekologiska avd., Uppsala universitet. Titel: "Vegetation i centrala Italien"

23 november 2006. Föredragshållare: Lars Östlund, Skoglig vegetationsekologi, SLU, Umeå. Titel: ”Kulturpåverkade urskogar i norra Sverige – nya tolkningar av ekologi och arkeologi i gamla tallskogar”

16 mars 2005. Föredragshållare: Regina Lindborg, Stockholms universitet, Titel: ”Hur kan vi bevara artrikedomen i naturbetesmarkerna – effekter av historisk och nutida markanvändning”

© 2006 Copyright Svenska Växtgeografiska Sällskapet