[Hem]
[Styrelse]
[Möten]
[Exkursioner]
[Acta]
[Studies]
[Stipendier]

SVENSKA VÄXTGEOGRAFISKA SÄLLSKAPET

Mötesverksamheten

För att hålla uppe kunskapen och diskutera nya rön inom verksamhetsområdet har sällskapet möten. Ett höstmöte brukar hållas i slutet av november och ett vårmöte i samband med sällskapets årsmöte i mars.

Kommande möte

Svenska Växtgeografiska Sällskapet kallas till årsmöte den 22 mars kl. 18.00 på Evolutionsbiologiskt centrum, Norbyvägen 18 D, Uppsala.

Efter förhandlingarna håller Per Milberg vid Linköpings universitet ett föredrag med titel "A century old grassland legacy revealed in clearcuts". Därefter serveras buffé till självkostnadspris. Anmälan till klubbmästaren Laura Parducci (laura.parducci@ebc.uu.se, telefon 018-471 64 14).

Tidigare föredrag

5 oktober, 2017, kl. 18.00. Föredragshållare: Honor Prentice, Lunds universitet. Titel: Genes & species, ecology & adaptation, history & landscape: 33 years of biodiversity research on Öland.

30 mars, 2017, kl. 18.00. Föredragshållare: Sebastian Sundberg, Artdatabanken, SLU. Titel: ArtDatabanken [Swedish Species Information Centre], a national hub for nature conservation and species knowledge.

8 november, 2016, kl. 18.00. Föredragshållare: Inger Alsos Greve, Tromsø universitet, Norge. Titel: Postglacial plant colonization of Northwest Europe.

17 mars, 2016. kl. 18.00. Vid årsmötet diskuterades Sällskapets framtid, särskilt förvaltningen av B. Lundmans fonder.

26 november, 2015, kl. 18.00. Föredragshållare: Anders Granström, SLU, Umeå. Titel: The Västmanland fire 2014. Worst Swedish case in 100+ years, but what are the ecological lessons to be learnt here?

16 april, 2015, kl. 18.30. Föredragshållare: Per Toräng, forskare vid avdelningen för växtekologi och evolution, Uppsala universitet. Titel: Växters anpassningar i alpina miljöer - exempel från den fleråriga örten fjälltrav.

26 november, 2014, kl. 18.30. Föredragshållare: Ingvar Backéus, docent vid avdelningen för växtekologi och evolution, Uppsala universitet. Titel: St. Helena – paradise lost?

12 mars, 2014, kl. 18.30. Föredragshållare: Carl-Adam Hæggström, professor emeritus vid Helsingfors Universitet och tidigare föreståndare för Nåtö biologiska station, Åland. Titel: Löväng och skottskog, exempel på ett hållbart utnyttjande av naturen.

20 november, 2013, kl. 18.30. Föredragshållare: José María Fernández-Palacios, professor i ekologi vid La Laguna-universitetet, Teneriffa. Titel: Island biogeography: from equilibrium to disequilibrium theories.

13 mars, 2013, kl. 18.30. Föredragshållare: Magne Friberg, postdoktor vid Avdelningen för växtekologi och evolution, Uppsala universitet. Titel: Blomdoft i en geografisk mosaik av växt-insektinteraktioner.

29 mars, 2012, kl. 18.30. Föredragshållare: Jon Ågren, professor vid Avdelningen för växtekologi och evolution, Uppsala universitet. Titel: Växters anpassning till den omgivande miljön: ekologiska och genetiska mekanismer.

1 december, 2011, kl. 18.30. Föredragshållare: Jerry Skoglund, SLU. Titel: Tanzanisk vegetation – En exkursion med Svenska Växtgeografiska Sällskapet.

1 december, 2011, kl. 13.00. Föredragshållare: John Bishop, Washington State University, Vancouver, USA. Titel: The role of insect herbivores and nutrient stoichiometry in volcanic primary succession - A paradox of enrichment?

31 mars, 2011, kl. 18.30. Föredragshållare: Laura Parducci,forskarassistent vid Avdelningen för växtekologi och evolution, Uppsala universitet. Titel: Norway spruce migration in Scandinavia.

18 november, 2010, kl. 18.30. Föredragshållare: Sophie Karrenberg, lektor på Avdelningen för växtekologi. Titel: "Habitat adaptation"

24 mars, 2010, kl. 18.30. Föredragshållare: Kjell Bolmgren, samordnare för Svenska fenologinätverket (SWE-NPN). Titel: "I kontakt med ekologins rötter - fenologiska mönster, kraftig dynamik och förhoppningen att göra förutsägelser"

12 november, 2009, kl. 18.30, Föredragshållare: Kristoffer Hylander, forskarassistent vid Botaniska institutionen, Stockholms universitet. Titel: ”Kaffe - en nyckelart för biologisk mångfald i västra Etiopien”

24 mars, 2009, kl. 18.30. Föredragshållare: Urban Emanuelsson, Centrum för biologisk mångfald (CBM). Titel: ”Utmarker i Europa och hur människan påverkat dem under 1000 år"

13 november, 2008, kl. 18.30. Föredragshållare: Per Linder, skoglig doktor och naturvårdsspecialist vid Fastighetsverket, Umeå. Titel: ”Hur sköter staten sina fjällskogar och kungsgårdar?"

13 mars 2008, kl. 18.30. Föredragshållare: Jan Bakker, Groningen, Nederländerna. Titel: "Foraging, breeding and migrating along the East-Atlantic Flyway"

13 december 2007, kl. 18.30. Föredragshållare: Martin Lascoux, avdelningen för evolutionär funktionsgenomik, Uppsala universitet. Titel: "Past demography of forest trees: what can we learn from nuclear DNA sequences that we do not already know?"

15 mars 2007, kl. 18.30. Föredragshållare: Francesco Spada, Växtekologiska avd., Uppsala universitet. Titel: "Vegetation i centrala Italien"

23 november 2006. Föredragshållare: Lars Östlund, Skoglig vegetationsekologi, SLU, Umeå. Titel: ”Kulturpåverkade urskogar i norra Sverige – nya tolkningar av ekologi och arkeologi i gamla tallskogar”

16 mars 2005. Föredragshållare: Regina Lindborg, Stockholms universitet, Titel: ”Hur kan vi bevara artrikedomen i naturbetesmarkerna – effekter av historisk och nutida markanvändning”

© 2006 Copyright Svenska Växtgeografiska Sällskapet