SVENSKA VÄXTGEOGRAFISKA SÄLLSKAPET

Svenska Växtgeografiska Sällskapets hemsida hittas här: http://svsplantgeogr.se