[Hem]
[Styrelse]
[Möten]
[Exkursioner]
[Acta]
[Studies]
[Stipendier]

SVENSKA VÄXTGEOGRAFISKA SÄLLSKAPET

In English

Svenska Växtgeografiska Sällskapet är en förening för dig som vill fördjupa dina kunskaper i växtekologi och växtgeografi. Föreningen stödjer och främjar utforskandet av flora och vegetation i Sverige och andra länder. Dessutom verkar sällskapet för att stimulera teoribildning och praktiska aspekter inom ekologi och geografi hos växter.

Föreningen anordnar regelbundet exkursioner och möten, ger ut tidskriften Acta Phytogeographica Suecica och delar ut stipendier för stöd till växtekologisk forskning.

På gång:

Årsmöte den 22 mars kl. 18.00 på Evolutionsbiologiskt centrum, Norbyvägen 18 D, Uppsala. Föredragshållare: Per Milberg, Linköpings universitet. Läs mer här!

Två nya Actor har utkommit:

Acta Phytogeographic Suecica 90: Leif Kullman: Pine (Pinus sylvestris) treeline performance in the southern Swedish Scandes since the early 20th century. Tillfälligt medlemspris 50 kr + frakt.

Acta Phytogeographic Suecica 89: Ingvar Backéus och Urban Emanuelsson (text), Maria Petersson (illustrationer): The rural landscapes of Northeast Asia. Medlemspris 250 kr + frakt.

Bli medlem i SVS genom att betala in årsavgift 100 kr (studerande 50 kr) på på bankgiro 394-1218. Uppge namn, adress och e-postadress.

Adress: Svenska Växtgeografiska Sällskapet, Avdelningen för växtekologi och evolution, Norbyvägen 18 D, 752 36 Uppsala
E-post: svs@ebc.uu.se
Bankgiro: 394-1218

© 2006 Copyright Svenska Växtgeografiska Sällskapet